کلید طلایی جهان معاصر، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

۶ شهریور ۱۳۹۷

شرکت کلید طلایی جهان معاصر، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.