بزرگترین گردهمایی نخبگان تحول دیجیتال کشور

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ - سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

خانه ثبت نام در رویداد شب تحول دیجیتال ایران

ثبت نام به منزله مجوز حضور در این مراسم نیست و مدعوین پس از بررسی درخواست متقاضیان حضور از سوی دانشگاه تهران به این رویداد دعوت خواهند شد. مدعوین بابت حضور در این برنامه هزینه ای پرداخت نخواهند کرد.