انتساب مجدد دکتر شامی زنجانی به عنوان دبیر علمی جایزه

طی حکمی از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران، دکتر مهدی شامی زنجانی، دانشیار دانشگاه تهران و بنیانگذار گروه تحول دیجیتال (دیتیجی) برای سومین سال پیاپی به عنوان دبیر علمی این جایزه منسوب گردید.

اشتراک گذاری