اعلام برگزاری دومين دوره جايزه ملی تحول ديجيتالی
اعلام برگزاری دومين دوره جايزه ملی تحول ديجيتالی دومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی، سال جاری در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. شایان ذکر است که برگزیدگان این جایزه، در "اجلاس مدیران تحول دیجیتال کشور" مصادف با 10 بهمن‎ 1396معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.