انتشار بروشور دومين دوره جايزه ملی تحول دیجیتالی
انتشار بروشور دومين دوره جايزه ملی تحول دیجیتالی بروشور دومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی منتشر گردید.
سازمان‌های متقاضی جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مدل ارزیابی، شرایط ثبت‌نام و تقویم زمانی دومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی، می‌توانند به بروشور جایزه مراجعه کنند.

لینک دانلود بروشور جایزه