فراخوان ارسال تجربه تحول دیجیتالی
فراخوان ارسال تجربه تحول دیجیتالی در اجلاس مدیران تحول دیجیتال کشور، تجارب برگزيده سازمان ها در زمینه تحول دیجیتال ارائه می گردد. علاقه مندان می توانند قالب پروپوزال تجربه را از اینجا دريافت نمايند.