اجلاس مدیران تحول دیجیتال

  • حضور در اجلاس منوط به پرداخت قطعی هزینه می ­باشد.
  • ثبت­ نام ­کنندگان در صورت قطعی بودن جهت حضور در اجلاس مبالغ خود را پرداخت نمایند و با توجه به واریز مبالغ به حساب دانشگاه عودت وجه پس از انصراف مقدور نمی ­باشد.
  • شماره حساب 5225439144 بانک ملت (شعبه دانشگاه تهران) به نام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با شناسه واریز 1167 (درج شناسه واریز در فیش­ های پرداختی الزامی می­ باشد).
  • ثبت­ نام قطعی، حضور و دریافت گواهینامه منوط به تسویه حساب کامل و ارسال تصویر سند پرداخت به دبیرخانه از طریق فکس (02189773002) قبل از زمان برگزاری می­ باشد.