آرشیو اخبار

بیمه رازی، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

بیمه رازی، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

فناپ

فناپ، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

آغاز فرآیند آموزش سازمان‌ها

آغاز فرآیند آموزش سازمان‌ها

مهرالبرز

موسسه مهر البرز، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

دیتیجی

بانک ملت، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

کلید طلایی جهان معاصر

کلید طلایی جهان معاصر، شرکت‌کننده در سومین دوره

تمدید مهلت ثبت‌نام سازمان‌ها تا پایان شهریور

تمدید مهلت ثبت‌نام سازمان‌ها تا پایان شهریور

بانک ملت

بانک ملت، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

مدل تحول دیجیتال 20200

معرفی مدل تحول دیجیتال ۲۰۲۰۰

تحول دیجیتال از نگاه دبیر علمی جایزه

تحول دیجیتال از نگاه دبیر علمی جایزه