تمدید مهلت ثبت‌نام سازمان‌ها تا پایان شهریور

۱۲ شهریور ۱۳۹۷

مهلت ثبت‌نام سازمان‌ها، در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال تا پایان شهریور ۱۳۹۷ تمدید گردید.