فناپ، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

۲۸ شهریور ۱۳۹۷

شرکت فناپ، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.