آغاز فرآیند آموزش سازمان‌ها

آغاز فرآیند آموزش سازمان‌ها ۱۳ مهر ۱۳۹۷ رآیند آموزش سازمان‌های شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، همزمان با آغاز مهر ماه با آموزش اختصاصی بخشی از سازمان‌های شرکت‌کننده در این دوره، از جمله شرکت "ارتباط فردا"، "کلید طلایی جهان معاصر"
اشتراک گذاری

بیمه رازی، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

بیمه رازی، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ بیمه رازی، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.  ابر برچسب هاآموزش سازمان‌ها اخبار جایزه تحول
اشتراک گذاری

موسسه آموزشی مهر البرز، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

موسسه آموزش عالی مهر البرز، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ موسسه آموزش عالی مهر البرز، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.  ابر
اشتراک گذاری

فناپ، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

فناپ، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ شرکت فناپ، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.  ابر برچسب هاآموزش سازمان‌ها اخبار جایزه تحول دیجیتال
اشتراک گذاری

تمدید مهلت ثبت‌نام سازمان‌ها در سومین دوره جایزه

تمدید مهلت ثبت‌نام سازمان‌ها تا پایان شهریور ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ مهلت ثبت‌نام سازمان‌ها، در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال تا پایان شهریور 1397 تمدید گردید. ابر برچسب هاآموزش سازمان‌ها اخبار جایزه تحول دیجیتال تحول دیجیتالی جایزه تحول دیجیتال دکتر مهدی شامی
اشتراک گذاری

استقبال رسانه‌های کشور از برگزاری سومین دوره جایزه

استقبال رسانه‌های کشور از برگزاری سومین جایزه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ با توجه به آغاز فرایند برگزاری سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال و همچنین تغییر رویکرد ممیزی در این دوره، بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های فعال در سطح کشور به اطلاع‌رسانی و پوشش خبری
اشتراک گذاری

کلید طلایی جهان معاصر، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

کلید طلایی جهان معاصر، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه ۶ شهریور ۱۳۹۷ شرکت کلید طلایی جهان معاصر، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.  ابر برچسب
اشتراک گذاری

معرفی مدل تحول دیجیتال ۲۰۲۰۰

معرفی مدل تحول دیجیتال 20200 ۲ خرداد ۱۳۹۷ مدل ۲۰۲۰۰، بلوغ دیجیتال سازمان‌ها را با توجه به مولفه‌های بیست‌گانه تحول دیجیتال و با بهره‎گیری از ۲۰۰ شاخص عملیاتی، به‌صورت دقیقی ارزیابی می‎کند و هریک از سازمان‌ها با توجه به نمره ارزیابی خود
اشتراک گذاری

دیتیجی، حامی سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال

دیتیجی، حامی سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ دیتیجی (گروه تحول دیجیتال)، به عنوان حامی رسمی سومین جایزه ملی تحول دیجیتال معرفی گردید. ابر برچسب هاآموزش سازمان‌ها اخبار جایزه تحول دیجیتال تحول دیجیتالی جایزه تحول دیجیتال دکتر مهدی شامی زنجانی
اشتراک گذاری

بانک ملت ، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

سازمان‌های شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه: بانک ملت ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ بانک ملت، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.  ابر برچسب هاآموزش سازمان‌ها اخبار جایزه
اشتراک گذاری