دیتیجی، حامی سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال

دیتیجی، حامی سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ دیتیجی (گروه تحول دیجیتال)، به عنوان حامی رسمی سومین جایزه ملی تحول دیجیتال معرفی گردید. ابر برچسب هاآموزش سازمان‌ها اخبار جایزه تحول دیجیتال تحول دیجیتالی جایزه تحول دیجیتال دکتر مهدی شامی زنجانی
اشتراک گذاری