معرفی مدل تحول دیجیتال ۲۰۲۰۰

معرفی مدل تحول دیجیتال 20200 ۲ خرداد ۱۳۹۷ مدل ۲۰۲۰۰، بلوغ دیجیتال سازمان‌ها را با توجه به مولفه‌های بیست‌گانه تحول دیجیتال و با بهره‎گیری از ۲۰۰ شاخص عملیاتی، به‌صورت دقیقی ارزیابی می‎کند و هریک از سازمان‌ها با توجه به نمره ارزیابی خود
اشتراک گذاری