انعکاس نشست خبری کارگروه سلامت و درمان جایزه در رسانه‌ها

انعکاس نشست خبری کارگروه سلامت و درمان جایزه در رسانه‌ها ۱۳ دی ۱۳۹۷ کارگروه درمان و پزشکی سومین جایزه ملی تحول دیجیتال، در تاریخ 10 دی ماه 1397 اقدام به برگزاری نشستی خبری با حضور بیش از ۲۰ رسانه در دانشگاه تهران
اشتراک گذاری

برگزاری نشست خبری کارگروه درمان و پزشکی

برگزاری نشست خبری کارگروه درمان و پزشکی  ۱۱ دی ۱۳۹۷ نشست خبری کارگروه درمان و پزشکی سومین جایزه ملی تحول دیجیتال، امروز، ۱۰ دی‌ ۱۳۹۷، با حضور بیش از ۲۰ رسانه خبری در دانشگاه تهران برگزار گردید. در این جلسه، دکتر شامی
اشتراک گذاری